Skriver i SvD: Språket nyckeln till integration

Integrationsutmaningarna i Sverige är stora och kräver ständig förnyelse av politiken men först och främst handling. Att människor – av olika anledningar – väljer att bosätta sig i Sverige är positivt. Men det ställer också krav på en fungerande integrationspolitik. Det är främst genom att stärka utrikes födda personers språkkunskaper och jobbchanser som integrationen långsiktigt kan fungera bättre. Medan Socialdemokraterna tiger i frågan och Sverigedemokraterna skuldbelägger invandrarna föreslår Moderaterna nu flera konkreta åtgärder på dessa områden. Läs mer

S nekar lärare i Hallsberg att söka karriärtjänster (skriver med Ewa Unevik i NA)

Regeringen erbjuder från och med den första juli Sveriges kommuner statsbidrag för de nya karriärtjänsterna inom skolan; förstelärare och lektor. Syftet är att förbättra karriärmöjligheter, höja lärarlönerna och göra yrket mer attraktivt – vilket borgar för en bättre undervisning.  Men när resterande kommuner i Örebro län nu kan tillsätta lärare på dessa tjänster förnekar det socialdemokratiska styret i Hallsberg sina lärare denna chans. Vi hade för mycket att göra och prioriterade annat, sa kultur- och utbildningsnämndens ordförande Siw Lunander (S) i förra veckan. Läs mer

Skriver med Hanif Bali i NWT: Fler instegsjobb behövs i Värmland

Sveriges kommuner och landsting står inför stora utmaningar när många medarbetare lämnar arbetslivet av åldersskäl. Samtidigt befinner sig allt för många utrikes födda utanför arbetsmarknaden. Kommunerna måste därför bli bättre på att nyttja de arbetsmarknadspolitiska instrument som finns och använda dessa för att utveckla och ta tillvara kompetensen hos de människor som kommit hit från andra länder. Instegsjobben är ett sådant instrument som kommunerna som arbetsgivare kan bli betydligt bättre på att använda sig av. I en undersökning vi låtit riksdagens utredningstjänst göra är resultatet nedslående; i Värmlands läns kommuner hade endast 22 personer ett instegsjobb i februari 2013. Läs mer

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Så skapar vi en väg in på arbetsmarknaden för unga

Stora samhällsutmaningar kräver breda kraftsamlingar från samhällets olika aktörer. Ungdomsarbetslösheten är inget undantag. Därför är det glädjande att vi nu, efter regeringens samtal med parterna, kan presentera förslag på yrkesintroduktionsanställningar för unga; YA-jobb. En anställningsform som kombinerar arbete med studier och som underlättar för unga att få det där viktiga första jobbet i en tid då arbetslivserfarenhet i mångt blivit nyckeln till jobb. Läs mer

Almedalen med jobb i fokus

Nu är Almedalsveckan slut och för egen del blev det fyra intensiva dygn med många paneldiskussioner och möten. De flesta diskussioner handlade förstås om olika perspektiv på jobbpolitiken. Att 200 000 fler har ett jobb att gå till idag jämfört med 2006 är ur ett europeiskt fantastiskt bra men mer finns att göra för att jobben ska bli fler. Om detta handlade Almedalen i mångt och mycket för mig.

Förutom de seminarier jag deltog i så medverkade jag också i flera mediala sammanhang. Diskussion om jobben på SR Alltid Nyheter och på MP:s dag mötte jag Per Bolund (som är deras ekonomisk-politiske talesperson) i en debatt i Svt om MP:s vänstersväng och hur det påverkar jobben. Du kan se debatten här.

Under veckan lade Moderaterna också förslag på förbättrad integration och några av förslagen lyfte jag fram i en intervju i Rapport. En intervju du kan se här.